Accessories

Accessories

Accessories

Compare
Compare
 • Ikan Black Magic Top Handle

  Common Prices:
  1 Day: $10.00
  2 Days: $12.00
  3 Days: $13.80
  7 Days: $30.00

 • Ikan Blitz 400 Wireless SDI/HDMI kit

  Common Prices:
  1 Day: $80.00
  2 Days: $96.00
  3 Days: $110.40
  7 Days: $240.00

 • Ikan Blitz 500 Wireless HDMI/SDI Kit

  Common Prices:
  1 Day: $85.00
  2 Days: $102.00
  3 Days: $117.30
  7 Days: $255.00

 • Ikan Monitor Support Cage

  Common Prices:
  1 Day: $10.00
  2 Days: $12.00
  3 Days: $13.80
  7 Days: $30.00

 • ikan PT1200 12" Teleprompter Kit

  Common Prices:
  1 Day: $30.00
  2 Days: $36.00
  3 Days: $41.40
  7 Days: $90.00

 • Ikan teleprompter tablet holder

  Common Prices:
  1 Day: $8.00
  2 Days: $9.60
  3 Days: $11.04
  7 Days: $24.00

 • PD Movie Air Pro Wireless Follow Focus Kit (FIZ)

  Common Prices:
  1 Day: $60.00
  2 Days: $72.00
  3 Days: $82.80
  7 Days: $180.00

Compare
Compare